Anorexi och bulimi kan ha genetiskt ursprung

Anorexi och bulimi kan ha genetiskt ursprung

En studie associerar genetiska orsaker som kan orsaka ätstörningar

En grupp amerikanska forskare har upptäckt konkreta gener som kan öka risken för att drabbas av vissa matstörningar som Anorexia nervosa och bulimi.

"Det finns två genetiska mutationer som verkar vara förknippade med en ökad risk för att utveckla denna typ av störningar," säger medlemmar i forskarteamet vid University of Iowa och Texas Southwestern Medical Center University.

Studien visar det Gener interagerar i samma känsla av signalering i hjärnan och att de två mutationerna slutar utlösa samma biologiska effekt.

För att upptäcka detta fenomen har forskare analyserat stora familjer med minst en medlem med ätstörning.

Ätstörningar och deras kulturella faktorer

Resultaten påpekar att denna forskning öppnar ett analysfält för att försöka förstå de störningar som är förknippade med mat, och även om det i många fall Påverkan av kultur- och skönhetsidealer Från reklam spelar de en avgörande roll, forskningsområdet för påverkan av vissa gener på utvecklingen av denna typ av patologier kan rensa nya okända och öppna nya vägar mot en bättre diagnos och förståelse av sjukdomar.

Studien antyder också att de mutationer som är ansvariga för att minska aktiviteten Alpha östrogenmottagande protein, vars funktion är att mobilisera uttrycket av andra gener, förstärka risken för att lida dessa förändringar.