Klinisk psykologi

Det finns något positivt i den jävla stressen

Stress är en källa till rastlöshet och ingen gillar att lida, men den har också sin positiva aspekt ...

Allt du behöver veta om ångestkriser

Om du lider av ångestkris eller känner någon att drabbas av den, bör du läsa den här artikeln för at...

De 10 värsta psykiska störningarna

Vi granskar de tio värsta psykiska störningarna eller psykopatikerna som levs med stor ångest och fö...

Forskare pekar på överdriven diagnos av bipolär störning

Forskningsmål om att bipolär störning kan överdiagnostiseras av flera skäl, till exempel fördelarna ...

Anorexi och bulimi kan ha genetiskt ursprung

Ny forskning vid Texas och Lowa universitet pekar på påverkan av genetisk predisposition på anorexi ...

Dystimia, när melankoli griper ditt sinne

Dystimia är en störning som liknar depression, men kännetecknas av långa perioder av sorg. Det är my...

Paranoid personlighetsstörning orsaker och symtom

Den paranoida personlighetsstörningen är en störning som leder till tron ​​på att förföljas. Vi gran...

ADHD (uppmärksamhet och hyperaktivitet (ADHD), även hos vuxna

Även om man vanligtvis tror att det är en barndomsstörning, visas ADHD också hos vissa vuxna. I den ...

Sexuell aptit hos personer med depression

Personer med depression presenterar vanligtvis dysfunktioner på sexuell nivå, till exempel olämpliga...

Tourettesyndrom orsaker, symtom, diagnos och behandling

Tourettesyndrom orsaker, symtom, diagnos, behandling. Vilka typer av IKT har de drabbade? Vilka psyk...

De 10 väsentliga reglerna för att släppa emotionell ballast

Vi anger tio tricks för att bli av med den känslomässiga ballasten som du samlar i ditt dagliga liv,...

Förhållandet mellan depression och självmord från psykologi

Finns det en stark koppling mellan depression och självmord? I den här artikeln granskar vi förhålla...