Sexuell aptit hos personer med depression

Sexuell aptit hos personer med depression

Det uppskattas att åtminstone 4% av världsbefolkningen lider av depression. Siffran kan dock vara högre, upp till 12%, eftersom det enligt specialister finns många icke -diagnostiserade fall.

Sexuell aptit hos depressiva människor: Nya resultat

En av effekterna av depression är minskande av sexuell aptit, och detta förvärras på grund av vissa antidepressiva läkemedel som leder till förändringar i ens egen sexuell lust.

Ángel Luis Montejo, forskningskoordinator för psykiatri -tjänsten på Salamanca Hospital, varnar för att studier visar att de mest använda antidepressiva medel, Tricyklisk och SSRI orsakar förändringar av sexuellt svar hos cirka 50% av de behandlade patienterna.

Detta fenomen observeras hos patienter oavsett kön och är vanligtvis en aspekt undervärderad av läkare, men som till och med kan skada patientens mentala tillstånd, också stör deras konjugala relation och därför deras önskan att upprätthålla relationer.

Enligt Montejo finns lösningen i behandlingen med dubbla antidepressiva medel som stimulerar norepinefrin och serotonin, som viktiga hormoner för att förbättra stämningen och följaktligen av sexuell aptit.